top of page
bølge.JPG
Bærekraftige bamser

Bjørnefabrikken vil gi barn et alternativ til syntetiske kosedyr

 

Syntetiske kosedyr er produsert med basis i naturolje. Dette er en sterkt begrenset ressurs og så vel i utvinning som i produksjon avgis forurensninger til jord, vann og luft, særlig klimagasser og ulike tungt nedbrytbare organiske stoffer. Også som avfall representerer de syntetiske kosedyrene et problem ved at de ikke brytes ned i naturen. Mulighetene for gjenvinning eller resirkulering er små.

 

Vi vet at kosedyr sjelden nøyer seg med en plass på kommoden, de skal gjerne være med under dyna. Her omgis de av temperatur- og fuktforhold som påskynder kjemiske nedbrytningsprosesser og avgassing. Ullbjørn er fri for skadelige forurensninger. Fra syntetiske kosedyr i polyester, polyuretan og polystyren vil det ofte kunne avgis en svakt stikkende lukt i kortere eller lengre tid etter produksjonen. Det vil dreie seg om løsemidler og rest-monomerer som i større doser kan ha luftveisirriterende virkninger. Det vil også kunne forekomme avgassinger fra flyktige tilsetningsstoffer, eksempelvis mykningsmidler og brannhemmere.

 

Når det gjelder renhold, er ullfibre vannavstøtende, men tar opp vanndamp. Sammen med den høye fiberelastisiteten gir dette ullen en naturlig smussavstøtende effekt. Syntetiske kosedyr er vaskbare, men statisk elektrisitet vil kunne føre til at de lett tiltrekker seg støv og smuss.

 

Les mer i denne artikkelen fra Forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no/forside/presse/pressemeldinger/test-av-bamser

bottom of page